L' Aluminosi
 
L' Aluminosi

Context històric
Idees generals sobre l'aluminosi
La patologia de l'aluminosi
Solucions per a edificis amb aluminosi
Conclusions
Links
Fonts (bibliografia)
L' Aluminosi
 
imagen
Pot ser que l’aluminosi hagi estat un concepte conegut superficialment per tothom, però no conegut vertaderament. Es pot caure en l’error de pensar que l’aluminosi és un problema passat i que afecta a poques vivendes. Doncs bé, aquest pensament és erroni degut a que a Espanya hi ha moltes vivendes afectades per aluminosi, es calcula que hi han més de 200.0000 vivendes afectades per aluminosi. Qualsevol persona que vulgui adquirir una vivenda, o una propietat, por ser que vulgui una vivenda que encara que no ho sap, pateix aquesta patologia.

Aquesta web comença mostrant alguns dels successos històrics relacionats amb l’aluminosi, al igual que les lleis que històricament s’han anat instaurant per tal de solucionar aquest problema. Un dels apartats més rellevants d’aquest primer punt és l’exposició de tesis sobre l’aluminosi on es demostra que les empreses i les institucions ja coneixien els efectes que podria comportar el ciment aluminós en el mapa urbanístic Espanyol.

A continuació es planteja els diferents tipus de reacció que té el ciment aluminós i quines d’aquestes reaccions són bones i quines no. A partir d’això, també es revisa quines d’aquestes reaccions defineixen la patologia de l’aluminosi.

Per a finalitzar, es fa un petit estudi sobre les possibilitats per a solucionar aquest problema i a posteriori s’analitza una vivenda i, suposant que té aluminosi, es reforcen les seves biguetes mitjançant el sistema Extend. A part d’aquest sistema, en aquest mateix punt, quan es parla de les possibilitats de solucionar l’aluminosi, s’expliquen de forma molt general dos sistemes més per al reforç de biguetes amb aluminosi.
Imagen
 
 
Escríbeme
Me interesa tu opinión
per Mario Cuevas Medel